-
 
 
518009
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมฯ
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
  ชื่อผู้ใช้   :   
  รหัสผ่าน  :   
     
 

 
  ค้นจาก web ค้นจาก google   
 
   
 
   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
   
 
  Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดชื่อ : นายสุวัฒน์ชัย สิงตะบุตร์
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
เบอร์โทร : -


ชื่อ : นางปัณฑาวีย์ ศุภชัยอนันต์
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
เบอร์โทร : -


ชื่อ : นางกีรติญา ทับทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทร : -


ชื่อ : นางยุพาวดี สรสิทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : -


ชื่อ : นายประเสริฐ กลับประทุม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : -
 
     
     
       
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ     
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6   หมู่ที่ 8 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3885-6669, 0-3885-6071